V letih mojega spoznavanja s konopljo, industrijsko seveda, sem se velik del časa ukvarjal tudi z birokratskimi postopki. Od vprašanj okoli parcele, najema, odločanja okoli sorte in iskanja dobavitelja, pa vse do izpolnjevanja pogojev za gojenje do oddaje vloge za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka. Dejansko sem se vsako leto spraševal ali imam vse in kaj mi še manjka. Zase imam pripravljeno check listo in ker je moje načelo "Sharing is caring.", bom redosled in nasvete delil  s tabo. Branje ti bo vzelo 3-5 minut, s tem ti bom pa olajšal odločitve in predvsem prihranil čas in energijo v celotnem procesu gojenja. Lahko pa pogledaš tudi daljšo video verzijo na Youtube.

 1. Zemlja in seme

Vse se začne pri materiji, v katero boš zaupal svoje izbrano seme, zemlji. Ob izbiri najslabše zemlje, ne pričakuj super pridelka. Hkrati pa moraš zadostiti prvemu zakonskemu pogoju - površina posevka mora biti strjena na najmanj 1000 m2 ali 10 arov ali 0,1 ha. Vsem, ki so se potrudili z pridobivanjem ekološkega certifikata, pa je dovoljeno gojiti na 10x manjši površini (100 m2 ali 1 ar ali 0,01 ha). Za najem zemlje uporabi vzorec zakupne pogodbe. Vse zakonske podlage najdeš v Pravilnik o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka.

Naslednje dve povezavi sta uporabni za iskanje informacij o parcelah oziroma nepremičninah (namembnosti, velikosti, katastrski občini, etc) tekom prodaje oziroma nakupa. Navedeni so podatki o velikosti postavljenih objektov ter njihova vrednost. Zaradi uredbe o varovanju osebnih podatkov (GDPR) pa na portalih niso na voljo informacije o lastnikih.

- PISO - Prostorski informacijski sistem občin - https://www.geoprostor.net/PisoPortal/vstopi.aspx. Slabost PISO-a je, da zajema le 2/3 slovenskih občin.

PROSTOR - Prostorski portal RS - http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl v domeni Ministrstva za okolje in prostor.

V naslednjem koraku uporabi naslednji portal - http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/, ki je temelj delovanja Ministrstva za kmetisjtvo, gozdarstvo in prehrano. S tem boš preveril, ali je na parceli že vrisan GERK, kateri in kolikšen del parcele zaseda in kateremu KMG-MID pripada. Za namene gojenja industrijske konoplje je potrebno zelo natančno definirati namensko površino na parceli.

Ne pozabi: Površina vrisanega GERKA mora biti min 1000 m2 (ali 100 m2 če je ekološka kmetija).

Tako, "zemeljska dela" so opravljena, sedaj je smotrna odločitev za sorto, ki jo boš gojil ter kje lahko dobiš seme izbrane sorte s certifikatom in uradnim računom. Za začetek ti pripenjam povezavo na Uradni list Evropske unije oziroma bolj natančno Skupni katalog sort poljščin, kjer na strani 241 najdeš dovoljene sorte industrijske konoplje. Da ti kdo nebi prodal nekaj neuporabnega ali celo ilegalnega.

Pri izbiri sorte industrijske konoplje lahko slediš enostavni odločitveni shemi. Upoštevaj, da ekonomsko smotrno je gojenje industrijske konoplje za seme (olje, proteini, moka) in za cvet (eterična olja, hidrolati ekstrakti). Vsi ostali produkti (vlakna, pezdir) za Slovenijo nimajo ekonomske teže zaradi razdrobljenosti kmetijskih gospodarstev in reliefne razgibanosti. 

Če ciljaš na seme in hkrati na cvet, boš razočaran.

Moški cvet je nujen za oploditev ženskega cveta, če ciljaš seme. 

 Za čimvečji izplen ženskega cveta je pa moški cvet osovražen.

Kdo bi razumel...

Sorte, ki so dobavljive v Sloveniji so Finola (seme), Fedora (multi), Tiborszallasi (cvet), Felina (multi), Futura, Carmagnola Selezzionata CS (cvet), KC Dora (multi),... Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da dajejo sorte Finola, Tiborszallasi in Carmagnola Selezzionata (CS) cvet z relativno nizkim razmerjem THC:CBD (do max. 1:20). Vrednost razmerja THC:CBD v cvetu, se več ali manj ohrani skozi procesiranja do različnih končnih produktov. Vsi pa morajo zadostiti meji pod 0,2 % THC. V prilogi uredbe 809/2014 z dne 17. julija 2014 (na koncu uredbe) je tudi navedena metoda za preverjanje vsebnosti THC v cvetu vzorčenem na njivi.

Gre za metodo plinske kromatografije (GC), ki pri analizi ne loči kislinske (neaktivne) in 

nekislinske (aktivne) oblike THC.

 

2. Papirji

Ob vsem razčiščenem zgoraj v naslednjem koraku urediš KMG-MID, vrišeš GERK-e in pošlješ vlogo za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje. Enostavno. 

KMG-MID je identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva s katero je nosilec gospodarstva vpisan v register. Omogoča vodenje podatkov in uveljavljanje raznih pravic recimo iz gospodarskih ukrepov (subvencije). Za gojenje konoplje je obvezna, saj ima konoplja poseben status primerljiv z makom (možnost pridelave psihoaktivnih substanc). KMG-MID odpreš na Upravni enoti osebno. 

Vris GERK-a urediš osebno na Upravni enoti, spremembe na GERKu pa lahko urejaš tudi preko pošte (obrazec).  Vrisan GERK mora biti enako velik ali manjši od parcele na kateri se nahaja.

Še zadnji birokratski korak je izpolnitev vloge za izdajo dovoljenja za gojenje konoplje in vrtnega maka. Na sliki sem z rdečo označil postavke, ki jih je potrebno izpolniti.

1. GERK-PID - je številka GERKa, ki ga dobiš na Upravni enoti ob vpisu. Na levi strani je BLOK_ID, ki je ustvarjen pri vrisu GERKa.

2. DOMAČE IME - je ime GERKa, ki ga moraš navesti ob vrisovanju. Lahko je katerokoli lastno ime, pomaga ti pri ločevanju GERKov/parcel, npr. Pri Novakovih, Gorjanci.

3. KONOPLJA/VRTNI MAK - seveda vpišeš konoplja. 

4. SORTA - prepišeš ime sorte z originalnega certifikata, ki je pripet na vrečko s semenom. Z enim certifikatom (ena embalažna enota semena) lahko poseješ različne GERKe, ki so zbrani v ENEM KMG-MID. Ne moreš pa kupiti npr. 25 kg semena z enim certifikatom (ena embalažna enota) in ga uporabiti za setev v kooperaciji s sosedom, prijateljem, ker sta to dva različna KMG-MIDa.

5. POSEJANA POVRŠINA (ar) - dejansko je to površina GERKa, če uporabiš samo eno sorto (en certifikat). Lahko pa na en GERK poseješ več različnih sort s pogojem, da imaš za vsako svoj certifikat oziroma embalažno enoto.

6. NAMEN PRIDELAVE - kot vidiš pod tabelo so naštete možne uporabe. Le te so navedene iz pravilnika o gojenju. Predlagam, da tukaj vpišeš številke - 12, 13, 14 in 16. Nikoli ne moreš vedeti vnaprej, kako bo letina uspešna in katere produkte boš lahko prodal naprej. 

7. PREDVIDEN DATUM SETVE - to lahko oceniš, gotov je to, da se kmetovalci morajo prilagajati vremenskim pogojem. 

8. KOLIČINA SEMENA (kg) - če vso količino semena poseješ na en GERK, potem vpišeš količino napisano na certifikatu. Če poseješ, na dva različna GERKA, potem vpišeš na vsakega količino, skupna mora biti enaka količini semena na certifikatu.

Predviden datum spravila je seveda odvisen od vremenskih pogojev tekom rasti, oceniš lahko na cca. 4-5 mesecev po setvi. In še zadnja rubrika - konoplja je glavni posevek.

Rok oddaje vloge je bil v preteklih letih okoli 10.-15. maja, kar je bil tudi skrajni rok za urejanje in oddajanje zbirnih vlog za uveljavljanje subvencij. Izpolnjeno vlogo s priloženim originalnim certifikatom pošlji na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana.

Če povzamem v treh kratkih korakih:

- odpri KMG-MID (če ga že nimaš ),

- vriši GERK na svojo ali najeto parcelo,

- izpolni vlogo, priloži certifikat in pošlji na MKGP.

 

3. Oprema/infratruktura, energija in mentor

Še tretji, zadnji "pogoj" za gojenje industrijske konoplje zajema tako tehnični del kot "mehki" del - znanje. Pri opremi ne gre izgubljati veliko besed (poglej si video z mnogo več podrobnostmi). Potrebna pozornost na pravilno setev, povečanje pridelka tekom rasti/zorenja, pravočasno žetev in kontrolo tekom sušenja kot najbolj kritičnim korakom celotnega gojitvenega procesa.

Velja pravilo, da toliko kot vložiš, toliko tudi dobiš.  Izplen lahko pokvarijo vremenski pogoji (mraz, preveč dežja, toča), a kvaliteta pridelane biomase (tako cveta kot semena) sta v večji meri odvisna od tebe. Npr. za večjo količino cveta z višjo vsebnostjo terpenov, flavonoidov in kanabinoidov, je potrebno v času začetka cvetenja moških rastlin vsak dan na njivo in jih odstranjevati z njive. In to tako 10-21 dni. 

Za dvig uspešnosti sezone/letine je smiselno že od samega začetka vključiti nekoga, ki je vse te testne korake že naredil. Svetoval ti bo pri papirjih, izbiri semena, skupaj bosta pogledala opremo/infrastrukturo, naredila načrt setve in se skupaj odločila za ustrezni začetek žetve (z ustreznimi orodji) ter spravila/sušenja. Ob tem ti bo pomagal tudi pri korakih procesiranja in predelave osnovne surovine v končne produkte (kje, kdo, kako). Znanje je lahko zastonj, a se na tak način porabi ogromno časa, zato ne varčuj. Hitra kalkulacija za 10 arov v sezoni:

- strošek papirjev - 0 €

- strošek semena - 30 - 100 € odvisno od količine/sorte

- strošek svetovanja mentorja - 150 € na sezono

- strošek gnojil - 50 €

- vložen čas - setev (1 h), boj s pleveli (3-4 h), vršičkanje (2-3 h), odstranjevanje moških rastlin (20-25 h), žetev (4-5 h z ekipo 3-4 ljudi) in sušenje (priprava prostora 1-2h). 

Vrednostno je lahko izplen v končnem produktu vreden tudi nekaj tisoč evrov, odvisno od tega koliko časa posvetiš delu na njivi. Seveda se vrednost pretvori v zaslužek šele ob prodaji. Verjamem, da je gojenje konoplje lahko zanimiva alternativa ali dodatek v kmetovanju. Ob začetku na 1000 m2 tudi ne predstavlja motečega impulza v dejavnosti kemtovalca. 

Pokliči me in prični z učnimi urami, da bo jesen pestra in zanimiva.

 

 

© Copyright Kepezzo.com - Izvedba ideART